anasayfa
Baybars Altunta? ?yelik
?nce Kazan Sonra Harca

Baybars Altuntaş taraf?ndan 1992 y?l?nda kurulan Deulcom International'ın temsilciliğini alarak bölgenizde eğitim sektörünün lideri olun. Minimum 400 metrekare i?in yapaca??n?z bir yat?r?mla T?rkiye?nin ilk hosteslik, yer hostesli?i, ticketing, ?K, halkla ili?kiler kurslar?n? d?zenleyen ve Bo?azi?i ?niversitesi ile uzun y?llar y?r?tt??? ?ngilizce dil e?itimi projesiyle Deulcom International giri?imcileri ve yat?r?mc?lar? e?itim sekt?r?ne davet ediyor.
Deulcom International'ın yan kolu olarak yine Baybars Altuntaş tarafından kurulan ve yaklaşık 100 metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren butik eğitim merkezleri. Siz de Önce Kazan, Sonra Harca prensibiyle ve minimum yatırım bütçesiyle butik bir eğitim merkezi kurabilirsiniz. ??inizi; sat??lar?n?z? ger?ekle?tirdikten sonra b?y?t?r ve Deulcom International mod?l?ne ge?ebilirsiniz..
Baybars Altunta???n d?nyaca me?hur Startup Compass / Giri?imci Pusulas? konferanslar?nda giri?imcilik, inovasyon, pazarlama & sat??, markala?ma, franchising, kurumsalla?ma, liderlik ve melek yat?r?mc?l?k konular?nda kat?l?mc?lara m?thi? ipu?lar? veriyor. Siz de en yak?n konferans? hakk?nda bilgi edinin veya kurumsal konferans taleplerinizi kendisine iletmek i?in hemen mesaj g?nderin!
Baybars Altunta???n yazd??? ve sat?? rekorlar? k?rarak 30. Bask?s?n? yapan ? Otob?sten ?ndim BMW?ye Bindim? kitab?, New York?ta d?nyaca me?hur yay?nevi Balboa Publications taraf?ndan bas?ld?. T?rk?e?den giri?imcilik alan?nda ?ngilizce?ye ?evrilen ilk best-seller kitap olan bu kitapta s?f?rdan nas?l yapt???n? ve sizin de nas?l yapabilece?inizi t?m detaylar?yla anlat?yor. Kitap hakk?nda d?nya ?ap?nda kimler neler s?ylemi?,merak ediyorsan?z hemen t?klay?n!
En Zay?f Halka Tüm Videolar
Hayat Hikayesi & Dragons' Den
CNN International  Tüm Videolar
GEN Ba?kan?’n?n görü?leri
CNN International  Tüm Videolar
BAYBARS ALTUNTA STL
Baybars Altunta stil srlarn paylayor. Baarnn nemli srlarndan biri de kendinize yakan ve i dnyasnn takdir edecei ancak kiiliinizi de yanstan doru stil sahibi olmak. Kendisinden stil danmanl almak ve dzenleyecei stil gnlerine katlmak iin hemen bavurun!
anasayfa